4.5/5

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
BOR Motorparts besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. BOR Motorparts wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
BOR Motorparts garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. BOR Motorparts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. BOR Motorparts aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
BOR Motorparts garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Deze site is beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Privacy beleid

BOR Motorparts/BOR motoren, gevestigd aan Ambachtsstraat 2, 7587 BW, De Lutte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.bor-motorparts.com/
https://www.bormotoren.nl/
Ambachtsstraat 2 7587 BW De Lutte
Tel:+31541552626
De verantwoordelijke voor de privacy is te bereiken via info@bormotorparts.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
BOR Motorparts/BOR Motoren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BOR Motorparts/BOR Motoren verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bormotorparts.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerkingen
BOR Motorparts/BOR Motoren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Het registreren van uw bestelling bij ons;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • U, indien u zich hiervoor heeft aangemeld, voorzien van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
BOR Motorparts/BOR Motoren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
BOR Motorparts/BOR Motoren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De data die verzameld zijn door middel van Google Analytics na het bezoeken van onze website worden 3 jaar bewaard. Daarnaast is BOR Motorparts/BOR Motoren gebonden aan de Nederlandse wetgeving en dient het haar administratie zorgvuldig bij te houden conform de geldende wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
BOR Motorparts/BOR Motoren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die helpen bij het uitvoeren van onze overeenkomst met u gebruiken deze gegevens slechts voor de doelen waarvoor deze gedeeld worden en voeren een correct niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid t.a.v. uw gegevens. Zoals onze bezorgdienst. Hierbij gaan de gegevens niet naar landen buiten de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of landen goedgekeurd door de Europese Commissie. BOR Motorparts/BOR Motoren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Chat met ons
06-30 00 82 12

Onderdelen zoeker

Bedrijfsvideo

Wij zoeken motorfietsen!

Wij zoeken motorfietsen, loop of sloop, deze halen wij op tegen contante betaling en RDW vrijwaringsbewijs. Neem contact op voor een actueel bod.

Meer informatie  

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

0541 55 26 26 of info@bormotorparts.com

nl_NLNederlands

0630008212